AUTODOPRAVA LANFER je jednou z dopravných firiem, ktorá získala certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 : 2000, ktorý dáva objektívnu záruku poskytovania kvalitných služieb.

Filozofiou firmy je vysoká spoľahlivost a kvalita služieb, orientácia na zákazníka, profesionalita pracovníkov a ich orientácia k vysokej miere zodpovednosti, pružná organizácia, flexibilita, moderná komunikačná a informačná technika. Zákazníkom poskytujeme individuálne riešenia podľa ich požiadaviek.

Garantujeme profesionalitu pracovníkov, systém vzdelávania zamestnancov, trvalý rozvojový program a úspešné investície, moderný vozový park, aktívnu spoluprácu so zasielateľskými a dopravnými zväzmi, náležité poistenie činností, ochranu partnerských vzťahov.

História firmy

Dopravná spoločnosť Miroslav Lanfer vznikla v roku 1992. Na počiatku to bola vyložene monopersonálna spoločnosť, keďže majiteľ bol zároveň jediný zamestnanec. Zákazky boli zamerané výlučne na vnútroštátnu automobilovú dopravu s vozidlom AVIA 30N.

Zahraničná automobilová doprava v našej spoločnosti začala v roku 1995 prevažne do Českej republiky a v rokoch 1996 až 1998 boli zakúpené ďalšie vozidlá, ktoré už zabezpečovali dopravu do krajín EÚ najmä do Talianska, Írska a Anglicka. Túto situáciu si vynútil dopyt na trhu. V roku 1999 nastal dynamický rozvoj obchodných aktivít firmy a vozový park sa rozšíril na 13 nákladných automobilov.

V súčasnosti firma zamestnáva 20 vodičov a 3 mechanikov. Sídlo firmy je v obci Veľké Ripňany časť behynce, kde je vybudovaný autopark s kompletnou vybavenosťou: garáže, dieľne, kancelárie a sociálne priestory pre vodičov. Seriózny prístup k zákazníkom má za následok, že dopravná a zasielateľská spoločnosť Lanfer je schopná plniť promptne očakávania príkazcov rýchlou a spoľahlivou prepravou tovarov v tuzemsku aj v zahraničí.